Consells per superar amb èxit una prova d’accés

Consells per superar amb èxit una prova d’accés

07/04/2016  |  Proves d'accés

Com ja haureu llegit a la meva descripció, m’agrada molt la cuina i a mode de recepta us explicaré quins són els ingredients necessaris per tal de superar una prova d’accés i, en general, reptes que ens proposem.

Ingredients necessaris

Una prova d’accés a la universitat o a un cicle formatiu no deixa de ser un repte per a l’individu. Com a tal, es necessiten una sèrie de variables per tal de dur-lo a terme.

  1. Primerament, s’ha de tenir una base a nivell personal. L’alumne que s’enfronta a aquest tipus de prova ha de tenir: confiança en ell mateix, decisió, saber rectificar i aprendre dels errors comesos, així com saber tirar endavant quan es troba amb un obstacle o fracàs. Podríem afirmar que aquestes variables són fonamentals en el trajecte vital de qualsevol persona.
  2. En segon lloc, el nivell acadèmic s’ha de complementar amb els factors anteriors. Crec que en aquest àmbit són determinants quatre ingredients: organització, planificació, esforç i no quedar-se en dubtes. Tenir organitzat el temps és primordial per portar a terme qualsevol activitat, per això és important saber quant temps disposem i com el repartim. En l’àmbit educatiu sovint empatxem els nostres fills amb activitats extraescolars que acaben afectant el seu rendiment, tot i això s’ha de trobar l’equilibri. 
  3. Un altre component important és la planificació, és a dir, saber què estudiar i com estudiar-ho. La importància de saber com enfrontar una prova és la massa mare per saber com s’ha de planificar l’estudiant. Per aquest motiu, serà una de les temàtiques que tractarem més endavant al blog. 
  4. L’esforç i les ganes que posem en el nostre dia a dia és l’ingredient que dóna consistència a tot el que hem dit anteriorment. Tanmateix, hi ha vegades que l’alumne s’esforça a classe i, tot i això, no acaba obtenint el rendiment que desitjaria. És en aquest moment en què l’alumne dubta i no acaba de comprendre els conceptes, que entraria en joc participar en una classe de reforç.

Les classes de reforç, la cirereta del pastís

Com hem dit anteriorment, l’esforç és necessari per superar una prova d’accés, examen, oposició, etc. Moltes vegades, tot i l’esforç, els resultats del plat que estem cuinant no és tal com desitjaríem i ens falta algun ingredient que no sabem quin és. Com diu el refrany la pràctica fa el mestre. Així és, la pràctica d’allò que no entenem i no ens surt bé és l’element que acaba d’arrodonir. 

A Pas a Repàs vetllo perquè la prova d’accés sigui un plat rodó i sigui superat amb èxit. Per això, després de 15 anys d’experiència tinc la recepta per complementar amb materials d’estudi específic les mancances que pugui tenir l’estudiant. D’aquesta manera, l’alumne accedeix a recursos, opinions, contraposa parers amb els seus companys de repàs i va reforçant i comprenent els conceptes de manera agradable. A més a més, com més incrementa la dificultat del contingut educatiu -batxillerat-, ofereixo classes particulars individualitzades per tal que l’accés a estudis superiors sigui tot un èxit.

Superar els reptes

A tall de conclusió, remarcar que tots els aspectes o ingredients assenyalats anteriorment són necessaris per tal de superar una prova d’accés i començar a estudiar a la universitat o cicle formatiu. Juntament amb aquests factors, l’alumne ha de tenir determinació en allò que fa i ser coneixedor dels camins que s’ofereixen després de l’educació secundària. Per aquest motiu és important desgranar les proves, saber entendre què es demana i com, practicar-les i aprendre dels errors comesos.

Tant la universitat com la Formació Professional serveixen per formar i qualificar adequadament en les professions escollides. Potenciar aptituds i actituds de l’alumne per empènyer-lo a trobar les seves capacitats professionals i de futur és un repte familiar i educatiu. Així doncs, entre tots, pares i professors, hem d’intentar que superar la prova d’accés no sigui fer uns exàmens, sinó crear una forma d’aprenentatge vàlid en tots els aspectes decisius del trajecte vital dels nostres fills.

Recursos d’interés