none
 
El rol dels pares en l'educació dels seus fills

El rol dels pares en l'educació dels seus fills

16/03/2017  |  Opinió personal

Les famílies tenen un paper clau en l’educació dels seus fills.

Aquesta afirmació, que sembla òbvia, però que no tots els pares estan disposats a assumir (principalment per manca de temps o de ganes), està reconeguda per la majoria de polítiques que es duen a terme en el nostre marc educatiu. I no només per la importància del rol dels pares envers els seus fills, sinó també en tot el sistema educatiu.

Pràcticament totes les escoles tenen en l’actualitat alguna mena d’òrgan consultiu format per pares i mares d’alumnes.  Aquestes associacions es coneixen com a AMPA. Això és degut a què des del departament d’educació es valora com a indispensable la comunicació, la participació, i la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills.

La implicació dels pares per a l’èxit escolar dels seus fills.

La implicació parental en l’educació incideix de manera significativa en el desenvolupament i en el rendiment acadèmic dels fills.

En aquest sentit podem distingir dos tipus bàsics d’implicació de les famílies:

  • Participació a l’escola: assistir a les reunions escolars, parlar amb els mestres, oferir-se voluntaris per a diverses activitats que es programin a l’escola o assumir tasques en l’AMPA o en el Consell Escolar.
  • Actituds a casa: es tracta de parlar amb els nostres fills sobre l’escola, ajudar-los a desenvolupar uns bons hàbits de treball i una actitud positiva envers l’aprenentatge, interessar-nos pels seus progressos, llegir junts, etc.

Actituds i activitats a casa. No es tracta només d’ajudar-los a fer deures.

La realitat ens indica que una gran majoria de pares, per diversos motius moltes vegades relacionats amb la feina, no poden participar en les activitats escolars. Però això no és excusa per a no implicar-se activament en l’educació dels seus fills des de casa.

Els experts en aquest àmbit coincideixen a destacar que a més de supervisar els deures dels nostres fills i de limitar el temps que passen mirant la televisió o fent servir els diversos dispositius electrònics que tenen al seu abast, existeixen altres mesures que ben aplicades poden marcar la diferència en el seu rendiment escolar.

Motivar-los.

Els pares han de tenir unes expectatives altes, però raonables, envers el rendiment acadèmic dels seus fills. Quan els pares expressen habitualment que creuen en el seu potencial, els nois milloren el seu rendiment. Els reforços positius davant una bona nota o un bon treball motiven l’alumne a seguir superant-se. La indiferència, en canvi, produeix l’efecte contrari.

Parlar amb ells, especialment sobre l’escola.

Les converses entre pares i fills sobre les activitats escolars i els continguts de les assignatures afavoreix en gran mesura el seu rendiment. El fet que ens interessem sobre la seva feina i els continguts del seu aprenentatge els fa sentir valorats i els motiva a seguir aconseguint millors resultats dia a dia.

Ajudar-los a desenvolupar hàbits i actituds positives envers l’aprenentatge.

La manera més decisiva que tenen els pares d’influir en l’èxit escolar consisteix a modelar l’actitud dels seus fills, els seus hàbits de treball i de conducta. Això ho aconseguirem inculcant-los una sèrie de valors tals com la constància, la planificació, la capacitat de demanar ajuda, i el respecte cap als professors i els altres companys.

Llegir amb ells.

La lectura és una de les principals bases de l’educació i en aquest aspecte és on els pares poden marcar totalment la diferència si llegeixen i comenten llibres i contes amb els seus fills.

La comprensió i les habilitats bàsiques de comunicació que desenvolupen gràcies a la lectura i el comentari de la mateixa amb els pares constitueixen la base fonamental perquè acompleixin amb èxit el procés d’alfabetització durant el cicle primari i els següents.

Podeu llegir un article al respecte en us dono les claus per formentar la lectura.

La relació entre les famílies i l’escola.

Una vegada ha quedat palesa la gran importància que té el rol dels pares en l’educació dels seus fills es fa evident que la col·laboració de l’escola amb les famílies ha de ser un tema clau en tot el procés d’aprenentatge.

Des d’aquest punt de vista la relació entre pares, professors i altres actors de l’escola ha de ser el màxim de col·laborativa possible.

És compromís de pares i estaments educatius establir ponts de diàleg per tal d’aconseguir interaccions positives que resultin beneficioses i que derivin, en definitiva, en obtenir la millor educació possible per als nostres fills.